afb.

'R O O M T R O O S T  O P   D E   D I K T E’ 

Vijf verwanten, zes ontmoetingen, een zoektocht van een halve eeuw en een glinsterende graal.
‘Roomtroost op de Dikte’ is een filosofisch getinte roman die het midden houdt tussen feit en fictie.
Het bestaat uit twee delen waarin het spanningsveld tussen spiritueel slapen
en wakker-zijn een leidende rol speelt. Hoe kon Wietse na een levenslange zoektocht naar ware
werkelijkheid bevroeden dat een hernieuwde ontmoeting zo verrijkend werkt…
?

Aan de Zoeterwoudse waterkant raakt Wietse, als veertienjarige puber, tijdens
een zomervakantie verzeild in socialiserende en bewustmakende gesprekken
met een ‘eenzame visser’. De onorthodoxe wijze waarop de hengelaar
in de wereld staat en de beeldende manier waarop hij alledaagse dingen verwoordt,
hebben bij Wietse een diepgaande uitwerking. Wanneer de achtergrond van
zowel de jongen als de hengelaar de lezer inzicht geeft in een schijnbare verbinding,
wordt de serie ontmoetingen abrupt verbroken. Als de jongen, een halve eeuw later,
zijn ‘meester’ en leraar opnieuw in het Drentse Dwingeloo ontmoet, leidt dit tot triviale situaties.
De controversiële levenswijze uit het verleden van de hengelaar, staat lijnrecht tegenover zijn
manier van denken in het nu, hetgeen een inkijk biedt in de menselijke aard.
Als ook Swaantje, theologe en dochter van een vroegere kameraad van de ‘eenzame visser’
in een ‘malle pietje tent’ als waardin opduikt, geeft dat kleur aan de gesprekken
en het openhartig samenzijn van het drietal. De rode draad waaraan momenten van compassie
en mededogen zijn geregen, krijgt vooral in het laatste hoofdstuk de waarde van een bijzonder sieraad.

Paperback: 'Roomtroost op de Dikte'’ 
214 pagina’s
Uitgeverij Van Warven; isbn 978-94-93175-32-7
prijs: € 19,95 incl. btw 

Klik hier voor bestellen
bij de uitgever:  https://uitgeverijvanwarven.nl/roomtroost-op-de-dikte/


bij Bol.com : 'Roomtroost op de Dikte' 

terug naar navigatie