afb.

'S P I N R A G’ 

Een wereldomvattende zoektocht, een psychotische daad, het verlangen tot vredestichten
en een geheime Loge. ‘Spinrag’ is een filosofisch getinte roman die het midden treft
tussen feit en fictie waarbij zin, waanzin en de stem van het hart voortdurend elkaars opponenten zijn.

De zoektocht resulteert in een ontmoeting met een internationale groep vredestichters,
waarbij de Hermetische filosofie als rode draad fungeert

Als de jonge verpleger Djurre in deze roman op zoek gaat naar de achtergrond van een psychotische patiënt
wordt dit een reis met lotsbestemming. Deze tocht leidt met vele obstakels en
metafysische gebeurtenissen naar The Secret Loge of Pervalida die het stichten van wereldvrede
ten doel heeft. Daarvoor hanteert de Loge een code die duizenden jaren voor Christus
in spijkerschrift op een smaragden scherf is aangebracht. De code, herkenbaar vanuit
de Hermetische filosofie, brengt de leden van The Loge naar Davos waar wereldleiders
hen de kans geven hun vredesplan te ontvouwen.  De spanning die zich in ieder hoofdstuk
ontvouwt, komt uiteindelijk tot een hoogtepunt wanneer Djurre zich afvraagt:
Naar wie ben ik op zoek? Uiteindelijk komt hij tot de slotsom dat de vrede in hemzelf
een bijdrage kan leveren tot algehele harmonie en wij allen elkaar zijn.
Wanneer Djurre achter de ware toedracht van de vergeten patiënt komt,
zorgt dit voor een bloedstollende apotheose.


Paperback: 'Spinrag’ 
207 pagina’s
Uitgeverij Van Warven; isbn 978-94-93175-63-1
prijs: € 18,50 incl. btw 

Klik hier voor bestellen
bij de uitgever:  https://uitgeverijvanwarven.nl/spinrag/


bij Bol.com : 'Spinrag'