afb.

K U N ST B O E K  ‘E E N   G E T U I G E   V A N   L E V E N ’

P R I J S W I N N E N D E  S C R I P T I E
VA N  B E E L D E N D  K U N S T E N A A R  E L L Y  VA N  D E N  H O U T

Hoe basic is aanraking?
Wat houdt aanraking in?
Waarom willen wij de dingen beetpakken?
Wat raakt ons en brengt ons in beweging?
Wie doen aan aanraking?
Waar raakt men aan?
Waarom willen wij (aan)geraakt worden?

Veel vragen rondom een thema als aanraking.
Reden voor mij om deze zoektocht naar antwoorden aan te gaan en met name toe te spitsen op de beeldende kunst.
Voor mij is aanraking een elementair gegeven gebleken.
Dit is ook terug te vinden in mijn werk, in mijn leven en omgang met anderen.
Deze sporen van leven zijn met name de ingang geweest die mijn werk tot vorm hebben gebracht.
Aanraking is een getuige van het leven zelf.

Hardcover boek: ‘Een getuige van leven’
auteur: Elly van den Hout
54 pagina’s
6 zwart-wit illustraties/foto’s
14 full color illustraties/foto’s
ISBN 978.90.79427.04.8
prijs: € 25,50 incl. btw

Klik hier voor bestellen: Boek 'Een getuige van leven'uitverkocht!