afb.

N O N   F I C T I E   ‘B L O E I E N   O P   D O O D   H O U T ’ 

D R I E  V R O U W E N   E N   V I E R   M A N N E N   O V E R   H U N 
L E V E N S F I LO S O F I E ,  H U N   O N T H E C H T I N G, 
D E   V E R W O N D E R I N G   E N   D E   E S S E N T I E.

De queeste naar de ‘essentie van leven’, het resultaat dat je mee terugneemt 
als vrucht van het aardse bestaan, wordt op verschillende wijze door de auteurs 
beleefd en doorleefd. Sommigen ervaren de lichtheid van ‘t zijn en hun ervaringen 
als hardvochtig. Anderen kennen een strijd die snijdt in het diepst van de ziel,
maar blijven het leven zien als een streven naar vrede.

F e r n a n d o M i g u e l F e r n à n d e z ,
psycholoog en integratie deskundige, gebruikt het filmische drama als metafoor, 
waardoor hij ogenschijnlijk objectief de strijd kan aangaan met
de integratie-problematiek.

W i l m a G r o t h o l t ,
gastvrouw en oud TV-presentatrice, betitelt zichzelf als medereiziger. 
Voor haar heeft het leven veel onverwachte wendingen,
die zij als bijrijder mag mee ervaren.

E l s B o v e n l a n d e r , 
oud-directeur omroeporganisatie en moeder, herkent haar gelukspunt in de 
dienstbaarheid hetgeen zij ervaart als een vorm van geluk dat zij associeert met 
haar vroege levensjaren.

R o b P o l l , 
zeezeiler en non-conformist, kent naast zijn woelige baren ook de stilte van het 
element water. Een realistische vorm van emotie tussen
de natuurelementen die hij trotseert.

W i l l e m v a n d e r S a l m , 
bouwkundig ontwerper en hobbyboer, wist de confronterende jeugd
om te buigen tot levensgeluk. De elementaire contrasten blijken
een drijfveer in zijn leven te zijn.

E l l y v a n d e n H o u t ,
beeldend kunstenaar, ervaart dat zonder liefde,
het leven lijden wordt. Het proces van polijsten van haar
innerlijke kristal geeft haar leven transparantie.

M a r t i n J . S . v a n S c h a i k , 
auteur en docent, herkent de essentie in de bewustheid der dingen
en ziet het dragen van consequenties als een proeve
voor ieder die eigentijds wil zijn.

De tweede druk heeft een uitgebreid nawoord waarin Van Schaik
de overeenkomst van de verschillende auteurs toelicht.

Paperback: ‘Bloeien op dood hout’ 
150 pagina’s
7 zwart-wit illustraties
Bravenewbok; isbn 978.94.021.8877.6
prijs: € 18,50 incl. btw 

Klik hier voor bestellen: Boek 'Bloeien op dood Hout' 

 

terug naar navigatie