afb.         afb.

L E V E N S B O E K E N


Het coachen van levenboeken kan op diverse manieren plaats hebben.
enerzijds het hulp bieden bij schrijven, structureren, drukwerk gereedmaken.
Hierbij is de auteur ook degene die zijn/haar leven opschrijft.

Anderzijds kunnen structuur, herinnenringen en intuïtie een belangrijke rol spelen.
Zo kan het zijn dat uit 50 onderwerpen, welke individueel op kaarten zijn afgebeeld,
de geïnterviewde een 'blinde' keuze maakt per sessie.
De keuze van onderwerp is daardoor een toevallige, zo u wilt een intuïtieve, keuze.
Aan de hand van het onderwerp vinden een aantal interviews plaats.
In dit laatste geval is de auteur die het interview geeft.
De coach is het uiteindelijk die het interview uitwerkt en verder begeleidt.