afb

V I D E O   B A S I S T E C H N I E K E N


1986


Het boekje bestaat uit twee delen: Video Basistechieken en Video Beeldcommunicatie.
Met deze uitgave over het maken van video-opnamen wil de uitgever
tegemoet komen aan de behoefte die er op dit gebied bestaat.

In Video Basistechnieken wordt uitgebreid ingegaan op de technische beeld- en geluidsaspecten.
Met betrekking tot de beeldaspecten komen zaken aan de orde als compositie, camerawerk,
speciale effecten, regie, kleur en het gebruik van de videorecorder.
In de hoofdstukken over de geluidsaspecten leest u over stereo registratie, microfoongebruik
en de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Video Basistechnieken is tot stand
gekomen in samenwerking met Sony Industrial Badhoevedorp.

Auteur van dit deel is Nik Kiasch (toenmalig pseudoniem voor Martin J.S. van Schaik)

In Video Beeldcommunicatie gaat over het niet dan wel semiprofessioneel produceren
van een informatief videoprogramma. Het proces van programmamaken
is beschreven onder andere aan de hand van een door de auteurs samengesteld
videoprogramma 'De Andere Kant'. Ingegaan wordt op de voorbereidingen en vaardigheden
die bij de productie een rol spelen: synopsis, research, script, draaiboek, shortlist, commentaarteksten, enz.
Ook vindt u in dit deel de ervaringen van de makenrs van het videoprogramma.
Tenslotte is er de aandacht voor de kijker. Hoe kan de maker rekening houden
met zijn publiek en zijn product toetsen bij de kijker.

Auteurs van dit deel zijn P.M. Kaashoek, J Fleuren, G Meerbach en C.J.M. Tonnaer
Uitgever: Nijgh & van Ditmar Educatief, Den Haag
Softcover boek:'Video Basistechnieken'

154 pagina’s
zwart-wit illustraties
ISBN 90 236 1225 6

Uitverkocht!