afb.

P R O J E C T B O E K  ‘W E N S O B J E C T   V O O R   V R E D E ’

E E N  P R O J E C T  I N  B E E L D V A N  E E N  M O N U M E N T  I N  D E
OP E N B A R E   R U I M T E  (L I N N A E U SS T R A A T, A M S T E R D A M)

Het maken van een boek rond het technische proces van een kunstwerk voor de openbare
ruimte kan zich niet uitsluitend beperken tot de fabricage of uitvoering. Creatieve impulsen,
associaties en imaginaties gaan veelal vooraf aan dat technische proces.
Ongrijpbare wendingen in gedachten en gevoelens gedurende de interactie tussen twee
beeldend kunstenaars zijn nauwelijks in beeld te vatten maar behoren wel degelijk tot het
technische proces. De kruisbestuiving die plaats heeft tussen kunstenaars en constructeur
is eveneens een bron van inspiratie geweest.
Niet in de laatste plaats was het contact met de wijk- en buurtbewoners voor zowel
Van den Hout als voor Scheper aanleiding te geloven in een object, een kunstwerk,
dat haar werk zou kunnen doen op een wijze zoals de Muiderkerkgemeente dit zou hebben bedoeld.
Terugkijkend op het gehele proces is de samenwerking van de kunstenaars een verdieping
geweest van het begrip vrede. Beiden zijn er dan ook van overtuigd dat een kunstwerk met een
dergelijke positieve insteek uitsluitend door samenwerking tot stand kon komen en derhalve
de synergetische werking ervan bewijst.

De roep vanuit de buurten rond de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost en met name ook
vanuit de Muiderkerk-gemeente om een plek te creëren waar mensen gedachten over vrede,
vrijheid en samenleven kenbaar kunnen maken, was aanleiding tot het  ‘Wensplein voor Vrede’.
Een plein met een symbolisch kunstwerk, dat multifunctioneel in de openbare ruimte aanwezig is.
Een plein waar mensen uit alle lagen van de bevolking hun gedachten over vrede, vrijheid en
samenleven terug moeten kunnen vinden. Als openbare ruimte is gekozen voor het plein van
de Muiderkerk aan de Linnaeus-straat.
Een centrale en respectvolle plaats die voor iedereen uit de buurt herkenbaar is.
Confrontatie met spanningen en slecht nieuws maakt het juist dáár zinvol en heilzaam
een plek te maken waar je mag spreken over vrede, vrijheid en samenleven.

In oktober 2004 kreeg Trinette Scheper het verzoek van de Muiderkerk-gemeente uit Amsterdam,
mee te denken met dit project dat uiteindelijk diende uit te groeien tot het ‘Wensplein voor Vrede’.
Dat een herkenbaar object de vertaling zou zijn van de behoefte uit de wijk/buurt leek evident.
Scheper, als beeldend kunstenaar actief op het platte vlak benaderde Elly van den Hout,
ruimtelijk beeldend kunstenaar, om gezamenlijk tot een al omvattend idee te komen. Een concept
dat zowel voor de Muiderkerk-gemeente als de wijk- en buurtbewoners een blijvend en steeds
terugkerend symbolische functie zou kunnen hebben.

Dit boek beschrijft het technische proces van concept tot nazorg. Tevens treft u drie interviews aan.
Een interview met Trinette Scheper, deskundig op het platte vlak, een interview met Elly van den hout,
haar kwaliteiten liggen op het gebied van drie-dimentionale vormgeving en een interview
met Ton Lommers van Segne d’Arte, constructeur en specialist in samenwerking met professioneel
werkend kunstenaars. Alle drie de interviews geven een inkijk in de werkwijze, specialisatie
en achtergronden van de betreffende ‘hoekstenen’.
Ook aan het gietproces, het zeefdrukproces, de betrokkenheid van de wijk en de buurten,
de funderingswerkzaamheden en het grondverzet is ruime aandacht besteed.
Na overhandiging van dit projectboek aan Roelof Offereins, directeur van het CBK-Drenthe,
waardeerde hij dit boek als een uniek document in de kunstwereld dat een zeer gedetailleerde en
complete weerslag geeft van alle werkzaamheden.

Hardcover projectboek: ‘Wensobject voor Vrede’
samenstelling Martin J.S. van Schaik
96 pagina’s, 20 zwart-wit illustraties/foto’s 294 full color illustraties/foto’s
ISBN 978.90.79427.02.4
prijs: € 52,50 incl. btw

Klik hier voor bestellen: Boek 'Wensobject voor Vrede'