COACHING

Coaching kan op verschillende manieren plaats hebben:

In de vorm van levensboeken.
Enerzijds het hulp bieden bij schrijven, structureren, drukwerk gereedmaken.
Anderzijds is de auteur ook degene die zijn/haar leven opschrijft, vertelt en structureert, herinneringen en intuïtie kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
Zo kan het zijn dat uit 50 onderwerpen, welke individueel op kaarten zijn afgebeeld,
de geïnterviewde een ‘blinde’ keuze maakt per sessie. De keuze van onderwerp is daardoor een toevallige, zo u wilt een intuïtieve, keuze. Aan de hand van het onderwerp vinden een aantal interviews plaats. In dit laatste geval is de auteur die het interview geeft en de coach die helpt het verhaal te structureren. De coach is tevens degene die het uiteindelijke interview uitwerkt en verder begeleidt. Altijd blijft de auteur verantwoordelijk voor schrijf of stijlfouten. Daarvoor zal de betreffende auteur een corrector moeten inschakelen.


Op de manier van vormgeven.
Hulp bieden bij het opmaken, selecteren van coverillustraties, de gang naar de drukker of de weg te vinden naar een uitgever. Ook deze vorm van coaching vraagt net als bovenstaande heel veel tijd, geduld en zorgvuldigheid. Altijd blijft de auteur verantwoordelijk voor schrijf of stijlfouten. Daarvoor zal de betreffende auteur meelezers en een corrector moeten inschakelen waarna het manuscript in z’n geheel weer up-to-date gemaakt wordt. Pas dan is het uitgever of drukker waardig.