BOEKEN

G R O E I L I C H T E N 

Als de junimaand aanbreekt, dan weet iedereen het al: vlaggetjesdag.
Er wordt dan veel gevlagd op schepen die de nieuwe haring binnenbrengen en een eerste vaatje wordt verkocht voor heel veel euro’s. Ook aan de vele gevels met de vlaggenstok hangen rond die tijd rugzakken of eigentijdse lederen buidels De examens zijn dan weer voorbij.
Teleurstelling en tranen zijn gedeeld en na hevige ontlading wordt veel gefeest.
De belofte voor de toekomst met wellicht ambities in ’t verschiet.

Pocketboekje: ‘Groeilichten’ 
68 pagina’s, isbn 978 94 6448 92 31 
prijs: € 14,50 incl. btw 
Bestellen bij Bol.com: Groeilichten

‘S P I N R A G’ 

Een wereldomvattende zoektocht, een psychotische daad, het verlangen tot vredestichten en een geheime Loge. ‘Spinrag’ is een filosofisch getinte roman die het midden treft tussen feit en fictie waarbij zin, waanzin en de stem van het hart voortdurend elkaars opponenten zijn. De zoektocht resulteert in een ontmoeting met een internationale groep vredestichters, waarbij de Hermetische filosofie als rode draad fungeert…


Paperback: ‘Spinrag’ 
207 pagina’s, isbn 978-94-93175-63-1
prijs: € 18,50 incl. btw 
Bestellen bij Bol.com: ‘Spinrag 

‘R O O M T R O O S T  O P   D E   D I K T E’ 

Vijf verwanten, zes ontmoetingen, een zoektocht van een halve eeuw en een glinsterende graal. ‘Roomtroost op de Dikte’ is een filosofisch getinte roman die het midden houdt tussen feit en fictie. Het bestaat uit twee delen waarin het spanningsveld tussen spiritueel slapen en wakker-zijn een leidende rol speelt. Hoe kon Wietse na een levenslange zoektocht naar ware werkelijkheid bevroeden dat een hernieuwde ontmoeting zo verrijkend werkt…?

Paperback: ‘Roomtroost op de Dikte’’ 
214 pagina’s, isbn 978-94-93175-32-7
prijs: € 19,95 incl. btw 
Bestellen bij Bol.com: Roomtroost op de Dikte’ 

‘F L U I S T E R I N G   O P   D E    S  T I L T E ’ 

‘Fluistering op de stilte’ is een filosofisch getinte studie-roman
over creativiteit, burn-out en inspiratie. Een blind-date en een onverwachte treinreis naar ‘De stilte’ vormen het centrale thema: een zoektocht naar de verbinding met ‘de Bron’ van creativiteit. Stilte en bezinning bieden ruimte tot ondefinieerbare verbindingen bij het zoeken naar inspiratie.


Paperback: ‘Fluistering op de stilte’ 
220 pagina’s, isbn 978.94.02188.47.9
prijs: € 18,50 incl. btw 
Bestellen bij Bol.com: ‘Fluistering op de stilte’ 

 ‘B L O E I E N   O P   D O O D   H O U T ’ 
Drie vrouwen en vier mannen over hun levensfilosofie, hun onthechting, de verwondering en de essentie. Een queeste naar de ‘essentie van leven’, het resultaat dat je mee terugneemt als vrucht van het aardse bestaan, wordt op verschillende wijze door de auteurs beleefd en doorleefd. Sommigen ervaren de lichtheid van ‘t zijn en hun ervaringen als hardvochtig. Anderen kennen een strijd die snijdt in het diepst van de ziel, maar blijven het leven zien als een streven naar vrede.

Paperback: ‘Bloeien op dood hout’ 
150 pagina’s, isbn 978.94.021.8877.6
prijs: € 18,50 incl. btw 
Bestellen bij Bol.com: ‘Bloeien op dood hout’ 

‘D I C H T E R B I J ’ 

Bloemlezing van poëzie bestemd voor een selectief publiek.
De ondertitel zegt al voldoende: ‘Poëzie voor hen die ik liefheb’.
Hardcover: ‘Dichterbij’
119 pagina’s, beperkte oplage.
Uitverkocht.

‘W E N S O B J E C T   V O O R   V R E D E ’ 

Een project in beeld van een monument in de openbare ruimte (Linnaeusstraat, Amsterdam)Het maken van een boek rond het technische proces van een kunstwerk voor de openbare ruimte kan zich niet uitsluitend beperken tot de fabricage of uitvoering. Creatieve impulsen, associaties en imaginaties gaan veelal vooraf aan dat technische proces. Ongrijpbare wendingen in gedachten en gevoelens gedurende de interactie tussen twee 
beeldend kunstenaars zijn nauwelijks in beeld te vatten maar behoren wel degelijk tot het 
technische proces. 

Hardcover A4 projectboek: ‘Wensobject voor Vrede’ 
samenstelling Martin J.S. van Schaik 
96 pagina’s, isbn 978.90.79427.02.4
prijs: € 52,50 incl. btw 
Bestellen: Boek ‘Wensobject voor Vrede’

 ‘A A N R A K I N G ’ 

Een overzicht van 10 jaar ruimtelijk werk van beelden kunstenaar Elly van den Hout 1999-2010. Dit boek laat een totaal overzichtover een periode van 10 jaar 
zien van drie dimentionaal werk van Beeldend kunstenaar Elly van den 
Hout. Voorzien van grote full color illustraties, bevat het boek tevens een
weerslag van de prijswinnnende scriptie waarin zij haar grote voorbeelden 
van beeldend kunstenaars onder de aandacht brengt en haar visie op 
autonoom werk beschrijft. 

Hardcover A4 boek: ‘Aanraking’ 
63 pagina’s, isbn 978.90.79427.01.7 
prijs: € 34,50 incl. btw 
Bestellen: Boek ‘Aanraking’

‘E E N   G E T U I G E   V A N   L E V E N ’ 

Een prijswinnende scriptie van beelden kunstenaar Elly van den hout. Hoe basic is aanraking? Wat houdt aanraking in? Waarom willen wij de dingen beetpakken? Wat raakt ons en brengt ons in beweging? Wie doet aan aanraking? Waar raakt men aan? Waarom willen wij (aan)geraakt worden? Veel vragen rondom een thema als aanraking. 
Reden voor mij om deze zoektocht naar antwoorden aan te gaan en met name toe te spitsen op de beeldende kunst.

Hardcover A4 boek: ‘Een getuige van leven’ 
auteur: Elly van den Hout
54 pagina’s, isbn 978.90.79427.04.8
prijs: € 25,50 incl. btw 
Klik hier voor meer informatie: ‘Een getuige van leven’

R E N D E R E N D E X P O S E R E N 

‘Renderend exposeren is geschreven als een handleiding om stapsgewijs het maximum uit de investering in een beurs te halen. Zowel wat de menselijke inzet
betreft als in termen van budget en rendement. In zijn werken met mensen en bedrijven werd de auteur geconfronteerd met verschillende communicatieproblemen op de beurs- en tentoonstellingsvloer. Hij inventariseerde ze, zocht naar oplossingen, gaf er structuur aan en publiceerde ze in het vakblad voor beurzen en tentoonstellingen ‘Expovisie’. Het werd het veel geroemde ‘Tien-stappenplan’. Een serie ontstaan vanuit de praktijk.

Pocketboek: Renderend exposeren
auteur: Martin J.S. van Schaik
114 pagina’s, isbn 90 802413 1 8
uitverkocht!

V I D E O   B A S I S T E C H N I E K E N

Het boekje bestaat uit twee delen: Video Basistechieken en Video Beeldcommunicatie. Met deze uitgave over het maken van video-opnamen wil de uitgever tegemoet komen aan de behoefte die er op dit gebied bestaat. In Video Basistechnieken wordt uitgebreid ingegaan op de technische beeld- en geluidsaspecten. Met betrekking tot de beeldaspecten komen zaken aan de orde als compositie, camerawerk, speciale effecten, regie, kleur en het gebruik van de videorecorder. In de hoofdstukken over de geluidsaspecten leest u over stereo registratie, microfoongebruik en de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

Uitgever: Nijgh & van Ditmar Educatief, Den Haag
Softcover boek:’Video Basistechnieken’
auteur: Martin J.S. van Schaik e.a.
154 pagina’s, isbn 90 236 1225 6
uitverkocht!