Kleine goede tegengif

Het is chaos in de wereld, de onhandelbare crises; de oorlogen die woeden; de vele slachtoffers; het klimaat; de toenemende polarisatie; materiële ongelijkheid. Chaos in de wereld, chaos in mijn hoofd! Wat kunnen we doen? Staan we machteloos? Is dit alles verrassend? Nee, het werd dertigjaar geleden al voorspeld. Een citaat cq. voorspellende visie van Piet Vroon, toenmalig hoogleraar Univ. Utrecht, wil ik je niet onthouden:

‘In allerlei wetenschappen is een ontwikkeling gaande die wordt aangeduid als de catastrofetheorie. Een van de aspecten van deze gedachtegang, die inmiddels empirisch goed is onderbouwd, houdt in dat elke vorm van snelle groei wordt gevolgd door een periode van verwarring, onrust en eventueel verval. Snelle culturele evolutie wordt onvermijdelijk gevolgd door een periode waarin mensen niet meer weten hoe het verder moet. We leven nu in zo’n tijd.
Resteert de vraag wat zal er gebeuren. De samenleving kan uit haar verband raken als de individualisering nog verder voortschrijdt; je krijgt dan immers tal van groepen en groepjes met tegenstrijdige belangen, die bovendien weinig met elkaar te maken willen hebben. Wat dan resteert is dat ook onze cultuur in geweld en destructie ten onder zal gaan. 
Doorgaans verloopt de groei in schokken, gemarkeerd door periodes van verwarring. Menig ontwikkelingstransitie brengt met zich mee dat we verlaten worden en dat we veel wat ons dierbaar is moeten loslaten. Verlies is de prijs die voor groei wordt betaald.’ (einde citaat)

Om ons te beschermen tegen bovenstaande catastrofe en om de voorspelde transitie in te gaan, is het woord ‘Samen’ van cruciaal belang. Deze bovenstaande, in1995 uitgesproken, voorspellende visie toont dat wij uitsluitend door ons nabij-zijn NIET verlaten worden maar aan de chaos het hoofd kunnen bieden. ‘Samen’ bouwen is een werkelijke uitnodiging aan de ander. Nabij-zijn oftewel ‘Samen’ is een garantie voor onze bestaanszekerheid. Hoe wij weer tot elkaar kunnen komen, tot samenbinding kunnen komen, is een vervolg vraag die voor velen te ver reikt, voor sommigen binnen ‘t bereik ligt. De visie die ontwikkelt moet worden kan nooit top-down gebeuren. Bottom-up in ’t kleine is bouwen aan ‘Samen‘, hetgeen betekent dat voor iedereen ‘werk aan de winkel’ is door ‘Kleine goedheid’, met ‘Oogverbinding’ en naar ‘Hartelust’

‘Kleine goedheid’ is uitgangspunt,
‘De kleine goedheid’ dat zo mooi werd betiteld door Roger Burggraeve duidt op die kleine dingen die tekenen zijn van beschaving en bewustzijn: 
-Samen een overschot naar de voedselbank brengen;
-Samen een praatje maken; 
-Samen anticiperen in het verkeer; 
-Samen iemand bij de kassa met één boodschap voorrang geven; 
-Samen een haastig persoon de ruimte geven; 
-Samen je hand uitsteken als je op de fiets moet afslaan;
-Samen een fout van de ander in ’t team opvangen;
-Samen opstaan voor een oudere in openbaar vervoer;
-Samen een oudere ondersteunen;

‘Oogverbinding’ is aanjager,
‘Oogverbinding’ maakt dat je verder kijkt dan alleen omhulsel, kleding, houding en maskerade. Je verbindt je met de ziel van het schepsel, mens of dier;
-Samen de kleur ogen van de ander weten;
-Samen emoties uit de ogen lezen;
-Samen vragenstellen bij tranen;
-Samen zien wat een dier vraagt;
-Samen om je heen kijken in de natuur;

‘Hartelust’ is bevrijding,
‘Hartelust’ is een ontsnapping uit de gevangenis van decalage, discriminatie en nepotisme. Laten we ons bevrijden en leren van onze medeburgers uit Zuid-Afrika en de Cariben die zingend en dansend elkaar vinden. 
-Samen uitnodigen wat nodig is;
-Samen iedere feestelijkheid aangrijpen voor een happy-hour;
-Samen een join-together-party organiseren;
-Samen een nieuwkomer verwelkomen;
-Samen een buurttuin creëren;
-Samen zingen met elkaar;
-Samen ons land schoonmaken;
-Samen op soul-dancing gaan;
-Samen een meet-and-greet moment vaststellen;
-Samen bij verhuizen een housewarming geven;

Zoek elkaar op, nodig elkaar uit en vindt hierin een opdracht in alle dorpen, steden, buurten, wijken, plantsoenen en parken met één thema… elkaar te vinden in ’t nabij-zijn, in ‘t Samen! Onze kracht om de chaos te lijf te kunnen is door Samen en nog veel meer.

foto: absolutevision.sw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *